Spaarkaartvoorwaarden

  • Acties gelden enkel voor volledige spaarkaarten waar al de 10 voorgaande beurten zijn afgestreept door “Nero”.
  • Een stempel krijg je per hond, per trimbeurt of andere actie waar de minimum besteding 20,- EUR bedraagt.
  • Acties zijn enkel geldig bij een volgende trimbeurt of andere actie waar een betaling aan hangt indien de spaarkaartactie over een financiële korting gaat.
  • "Nero” houdt de stand van stempels ook apart bij in eigen administratie om toekomstige disputen te vermijden.
  • Acties kunnen zonder voorgeschreven kennis naar de klant toe gewijzigd worden, enkel de actie die op het moment van afgifte op de website vermeld staat is van toepassing.
  • Enkel “Nero” mag aanpassingen maken aan de spaarkaart.